Kennismaking met de taal

Instapcursus

In de hoofdstukken van het cursusboek worden praktijkgerichte situaties behandeld die je in Italië zeker zult meemaken:
Zeggen wie je bent en waar je vandaan komt, een kamer of voorstelling reserveren, een bestelling doen in het restaurant of aan de bar.
Grammatica en taalkundige onderwerpen worden in deze methode slechts summier behandeld. 
De nadruk in het cursusboek ligt op woordenschat en basiscommunicatie. De dialogen worden vaak herhaald.
Je ervaart dat de zinsbouw in het Italiaans vaak heel anders is dan die in het Nederlands.
Het boek bestaat uit 10 hoofdstukken en de ervaring leert dat die in één cursusseizoen behandeld kunnen worden.
Uiteraard kan de cursus ook dienen als opstap naar de volledige cursus Italiaans.

Cursusmethode
: “Italiaans à la carte”  Vernieuwde uitgave. Tekst- en werkboek ineen + online MP3’s ISBN 9789463923231 – € 30,50
                                                                    Te bestellen bij: Uitgeverij Intertaal – www.intertaal.nl. 

Start
cursus 2023/2024:
maandag 2 oktober of dinsdag 3 oktober 
22 lessen – tijdstip in overleg

Cursusprijs
: € 295,– 

Gelieve het bedrag over te maken op bankrekeningnummer  NL51SNSB0913058203 tnv J.G. Weekhout 14 dagen voor aanvang van de cursus.
Plaatsing op de deelnemerslijst in volgorde van aanmelding. Je ontvangt hiervan een bevestiging.

>>Aanmeldingsformulier