Volledige cursus

Volledige cursus

De volledige cursus begint op A1-niveau van het ERK (Europees Referentie Kader A1 t/m C2).
Dit is een standaard binnen Europa die gehanteerd wordt bij het leren van talen.
De gebruikte methode is volgens deze standaard en bevat oefeningen voor de vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren, spreken.
Aandacht ook voor praktische situaties waarin je terecht kunt komen in Italië, maar in deze cursus
veel gevarieerder en uitgebreider dan de beknopte versie, aan de hand van veel meer dialogen en teksten. 

Ook wordt in deel A1 een begin gemaakt met de basisgrammatica van de Italiaanse taal.
Grammatica is onmisbaar bij elke taal. Taal gaat altijd over betekenissen en zonder de grammatica
zouden we elkaar continu verkeerd begrijpen. Het maakt een taal niet alleen nauwkeurig maar geeft
je vooral ook inzicht en structuur.

Met de delen A1 en A2  kun je een heel mooie, gedegen ondergrond van het Italiaans bereiken.
Vervolgcursussen op B- en C-niveaus  zijn hierna mogelijk.

Cursusmethode
: “Allegro Nuovo A1” Tekstboek  + online mp3’s ISBN 978 94 6293 6232 – € 31,75
                               “Allegro Nuovo A1” Werkboek                              ISBN 978 94 6293 6249 – € 25,90
                                Voor beginners en verder.
                                Zelf te bestellen bij:  Uitgeverij Intertaal: www.intertaal.nl.

Het is van belang de lessen regelmatig bij te wonen om niet achterop te raken bij de groep.
Je moet rekening houden met het maken van huiswerk om je de stof eigen te maken.

Start cursussen 2023/2024:

* 3e jaars:  maandag 2 oktober 
                    22 lessen 14:00 – 15:30
* 1e jaars:  dinsdag 3 oktober
                    22 lessen – 14.00 – 15.30
* privéles   dinsdag 3 oktober 
                    22 lessen – 10.00 – 11.30
* 7e jaars:  woensdag  4 oktober
                    22 lessen – 19:00 – 20:30

Cursusprijs
: € 295,– 22 lessen

In de studio wordt koffie/thee geschonken.                         

Gelieve het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL51SNSB0913058203 tnv J.G. Weekhout 14 dagen voor aanvang van de cursus.
Plaatsing op de deelnemerslijst in volgorde van aanmelding. Je ontvangt hiervan een bevestiging.


>>Aanmeldingsformulier